• Jeffrey Brian Flood

El Blog de Kidspeak

Malgrat les mamisi papis estigueu superats en aquesta situació actual: deures, neteja, teletreball, i sobretot la gestió dels fills. Iniciem una sèrie de posts amb la intenció de millorar la qualitat de vida dels nostres clients mentre passem tots junts el confinament.


Moms and dads are up to their knecks in homework, cleaning, videoconferencing, and above all with the management of their kids. We're starting a series of posts with the intention of improving the quality of life of our clients while they're in confinement.

0 comments

Recent Posts

See All